«Ο έχων ώτα ακούειν ακουέτω»

← Back to «Ο έχων ώτα ακούειν ακουέτω»